Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności, stosownie do postanowień ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) określa zasady ochrony prywatności związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy https://www.szafazeni.pl.
Terminom pisanym w Polityce Prywatności wielką literą należy nadać znaczenie wskazane w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy https://www.szafazeni.pl.

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Zenona Kalinowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szafa Zeni Zenona Kalinowska, Balewo 11/4, 82-433 Mikołajki Pomorskie, Polska, NIP: 5791334147, REGON: 525214714, telefon kontaktowy: +48 664 714 772, poczta elektroniczna: biuro@szafazeni.pl.

2. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w sklepie internetowym oraz w celach księgowych tj.:
a. w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
b. w celu zawarcia umowy sprzedaży,
c. w celu wystawienia faktury VAT,
d. prowadzenia Konta Klienta,
e. realizacji usługi „Newsletter”.

4. Sprzedawca zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a. imię i nazwisko,
b. adres dostawy,
c. adres poczty elektronicznej (e-mail),
d. numer telefonu.

5. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne, i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego

6. Strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do osoby odpowiedzialnej). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu “https://” i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

7. Zbieranie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej
Podczas zwykłego informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, tzn. jeśli nie dokonujesz rejestracji lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, zbieramy jedynie dane, które Twoja przeglądarka przekazuje na nasz serwer (tzw. pliki logowania do serwera). Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne, abyśmy mogli wyświetlić Ci stronę internetową:
– Nasza odwiedzana strona internetowa
– Data i godzina w momencie dostępu
– Ilość wysłanych danych w bajtach
– Źródło/odnośnik, z którego trafiłeś na stronę
– Używana przeglądarka
– Zastosowany system operacyjny
– Wykorzystany adres IP (w stosownych przypadkach: w formie anonimowej)
Przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.) i na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane te nie są przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wstecznego sprawdzenia plików logów serwera, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na nielegalne użycie.

8. Pliki Cookies
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics 4, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia (“Google”), w celu analizy korzystania ze stron internetowych.
Podczas korzystania z Google Analytics 4 standardowo stosowane są tzw. pliki cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje zbierane przez pliki cookie o korzystaniu przez Państwa ze strony internetowej (w tym adres IP przekazywany przez Państwa urządzenie końcowe, skrócony o ostatnie cyfry, patrz poniżej) są zazwyczaj przekazywane na serwer Google i tam przechowywane i przetwarzane. Może to również powodować przekazywanie informacji na serwery firmy Google LLC z siedzibą w USA, gdzie informacje te są dalej przetwarzane.
W przypadku korzystania z Google Analytics 4 adres IP przekazywany przez urządzenie końcowe użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej jest zawsze domyślnie i automatycznie gromadzony i przetwarzany w sposób anonimowy, dzięki czemu zebranych informacji nie można bezpośrednio powiązać z osobą. Ta automatyczna anonimizacja odbywa się poprzez skrócenie przez Google adresu IP przekazywanego przez Państwa urządzenie końcowe na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub innych państw-stron porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) o ostatnie cyfry.
Google wykorzystuje te i inne informacje w naszym imieniu do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie i zachowań użytkowników oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. W tym kontekście adres IP przekazywany i skracany przez Państwa urządzenie końcowe w ramach Google Analytics 4 nie będzie łączony z innymi danymi Google. Dane zebrane w ramach korzystania z Google Analytics 4 będą przechowywane przez 2 miesiące, a następnie zostaną usunięte.
Google Analytics 4 umożliwia ponadto tworzenie statystyk z zestawieniami dotyczącymi wieku, płci i zainteresowań użytkowników strony internetowej na podstawie oceny reklamy opartej na zainteresowaniach oraz z uwzględnieniem informacji osób trzecich za pośrednictwem specjalnej funkcji, tzw. “charakterystyki demograficznej”. Dzięki temu możliwe jest określenie i rozróżnienie grup użytkowników strony internetowej w celu ukierunkowania działań marketingowych. Dane zebrane za pośrednictwem “cech demograficznych” nie mogą być jednak przypisane do konkretnej osoby, a więc również nie do Ciebie osobiście. Te dane zebrane poprzez funkcję “charakterystyka demograficzna” są przechowywane przez dwa miesiące, a następnie usuwane.
Wszelkie opisane powyżej przetwarzanie, w szczególności ustawienie plików cookie Google Analytics w celu zapisywania i odczytywania informacji na urządzeniu końcowym wykorzystywanym przez Państwa do korzystania ze strony internetowej, odbywa się tylko wtedy, gdy udzielili nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Bez Państwa zgody Google Analytics 4 nie będzie wykorzystywany podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby wykonać swoje odwołanie, należy dezaktywować tę usługę za pomocą “Narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie” udostępnionego na stronie internetowej.
W związku z korzystaniem przez nas z Google Analytics 4 zawarliśmy z Google tzw. umowę o realizację zamówienia, która zobowiązuje Google do ochrony danych użytkowników naszej strony internetowej i nieprzekazywania ich osobom trzecim.
Aby zapewnić zgodność z europejskim poziomem ochrony danych, również w przypadku przekazywania danych z UE lub EOG do USA i ewentualnego dalszego ich przetwarzania tam, Google odwołuje się do tzw. standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, które uzgodniliśmy umownie z Google.
Dalsze informacje prawne na temat Google Analytics 4, w tym kopię wspomnianych standardowych klauzul umownych, można znaleźć pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Google Analytics 4 oraz postępowania Google z danymi ze stron internetowych można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

9. Administrator danych osobowych w związku z obsługą płatności Zamówień oraz doręczeń Towarów może powierzyć na podstawie pisemnej umowy dane osobowe Klienta do przetwarzania przez podmioty trzecie wykonujące na jego rzecz usługi:
a) podmioty realizujące dostawę towarów
b) dostawcy płatności
c) hostingodawca
d) podmioty ułatwiający optymalizację Sklepu
e) dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
f) podmioty zapewniające wsparcie techniczne
g) podmioty zapewniające system mailingowy
h) dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
i) portale społecznościowe

10. Kontakt z nami
Dane osobowe zbierane są podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Jakie dane są pobierane w przypadku korzystania z formularza kontaktowego, można dowiedzieć się z odpowiedniego formularza kontaktowego. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub w celu nawiązania kontaktu z Państwem oraz związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes polegający na odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.) .  Twoje dane zostaną usunięte po rozpatrzeniu Twojej sprawy. Dzieje się tak, gdy okoliczności wskazują, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona i pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań ustawowych do zatrzymania danych.

11. Przetwarzanie danych przy zakładaniu konta klienta i w celu realizacji umowy
Klient rejestrując się w Sklepie internetowym oraz składając Zamówienie dobrowolnie podaje dane osobowe niezbędne do jego realizacji (imię i nazwisko, adres miejsca dostawy: ulica, miasto, kod pocztowy, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Ponadto Klient dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych podanych przez niego danych w sposób niezbędny do zapewnienia prawidłowego wykonania zawartej umowy sprzedaży.

11. Wykorzystanie danych o klientach do reklamy bezpośredniej
Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) w tym tzw. newslettera.

12. Klient ma prawo w dowolnym momencie do wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich weryfikacji, aktualizacji lub usunięcia. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@szafazeni.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
Usunięcie danych osobowych Klienta następuje po zgłoszeniu żądania bez zbędnej zwłoki.
W uzasadnionych przypadkach Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeśli w związku ze świadczoną usługą naruszył on postanowienia Polityki Prywatności, Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a wyjaśnienie sytuacji i ustalenie odpowiedzialności Klienta wymaga zachowania tych danych.

NASZE BESTSELLERY

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
 

14 DNI
NA ZWROT

OSZCZĘDZASZ CZAS I PIENIĄDZE
 

DARMOWA
DOSTAWA

POWYŻEJ 300 PLN
 

SZYBKA
WYSYŁKA

BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI
 

BEZPIECZNE
PŁATNOŚCI

PRZELEWY24.PL
OBSERWUJ NAS
KONTAKT
Szafa Zeni Zenona Kalinowska
ul. Balewo 11/4
82-433 Mikołajki Pomorskie
+48 664 714 772
© SZAFAZENI.PL   Oprogramowanie sklepów internetowych web-market.pl
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia w Twojej przeglądarce.